غلظت‌دهنده مصنوعی چاپ پيگمنت

1-2 از 2

آگزوپرینت M300

یک غلظت دهنده از نسل جدید غلظت دهنده های مصنوعی با درصد اکتیو بسیار بالا، مناسب برای هرگونه فرمولاسیون چاپ پیگمنت کوپلیمرهای اکریلیک، مایع غلیظ سفید رنگ، آنی...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

پرینتان p-200

یک غلظت دهنده از نسل جدید غلظت دهنده¬های مصنوعی با درصد اکتیو بسیار بالا، مناسب برای هرگونه فرمولاسیون چاپ پیگمنت کوپلیمرهای اکریلیک، مایع غلیظ سفید رنگ، آنی...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل